AVVIŻ


 

Biex Radju Marija jkompli  jtejjeb is-servizzi għalikom, qatt ma’  tista’ tonqos is-sejħa għal kull għajnuna tagħkom fi kwalunkwe  aspett u propju dan isir sabiex  inkunu nistgħu nwettqu tajjeb l’impenn tagħna lejkom is-semmiegħa u benefatturi ta’ dan l-istazzjon.  Kif issa tafu sew u għall-benefiċċju ta’ dawk is-semmiegħa ġodda, Radju Marija ma jxandarx reklami ħlief avviżi ta’ attivitajiet ta’ natura reliġjuża, għaldaqstant, il-ġenerożita’ tagħkom hija ferm apprezzata għaliex li spejjeż huma sostanzjali.

Radju Marija jikkomplimenta l’għajnuna li intom ittuna f’dan ir-rigward, għalhekk dik il-persuna li tat donazzjoni bl’ircevuta Nru. 0156100 ġentilment mitluba li tikkuntatja  l’uffiċċju tagħna fuq in-numru 21 452 474 u staqsu għal Michael Amato jew Moira Bugeja.

Min issa ngħidulkom grazzi.

READ MORE