Blog


26
Jun 2018
U baqgħu mistagħġba u miblugħa!

Dan hu l-kliem tal-Atti tal-Appostli fil-kapitlu tlieta, vers għaxra meta jitkellem fuq l-imġiba tan-nies għall-miraklu li għamel San Pietru wara Pentekoste. Dan hu l-kliem tiegħi u ta’ sħabi f’Radju Marija lbieraħ u llum għar-reazzjoni kbira li ħolqot din l-aħbar tal-ħatra tiegħi bħala Direttur ta’ dan l-istazzjon tal-Madonna. Reazzjoni li bdiet il-Ħadd minn Facebook ta’ mijiet li kkumentaw u eluf li segwew il-paġna tagħna, kif ukoll il-ħafna telefonati on air u fir-reception, kif ukoll il-messaġġi li daħlu waqt l-intervista li saritli mill-Head of Programmes. Għalhekk ħassejt li kelli nikbteb b’mod personali biex nuri......

Read More


23
Jun 2018
Ħatra ta' Direttur ta' Radju Marija

B’ferħ kbir Radju Marija jħabbar il-ħatra ta’ Dun Antoine Borg bħala Direttur ta’ Radju Marija Malta. Dun Antoine Borg ilu għal dawn l-aħħar snin jagħti sehemu f’Radju Marija bi programmi differenti u issa ġie fdat bir-responsabbiltà li jmexxi lil Radju Marija. Dun Antoine twieled il-Mosta nhar il-31 ta’ Marzu 1973 . Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-Iskola Primarja tal-Mosta fejn kompla bl-istudji tieghu fil-Kullegg St. Edward’s. Huwa ġie Ordnat Saċerdot fl-20 ta’ Ġunju 2003 userva diversi ħatriet fosthom viċi Arċipriet fil-Parroċċa ta’ Marija Assunta l-Mosta u Kappillan fil-lokalità tal-Imġarr. Fil-prezent Dun Antoine jokkupa......

Read More