Għejjun ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj – Fr Hector Scerri