Pellegrinaġġi – Lourdes

Medjugorje -fully booked

 

 

Pelleggrinaġġ  għal Lourdes

 (1 – 5 Lulju 2019)

 

 Inżuru: Lourdes, Pont d’Espagne, Gavarnie, Artouste u El Portalet.

 

It-Tnejn, 1 ta’ Lulju | Il-grupp jiltaqa’ l-ajruport fit-3.50pm minn fejn b’titjira diretta mal-Air Malta, fil-5.50pm nitilqu ghal Lourdes. Fts-8.15pm naslu Lourdes u nirkbu l-coach li tehodna ghal-Lukanda Lys De Marie (3 star superior) jew simili. Cena, sistemazzjoni tal-kmamar u hin ghall-mistrieh.

 

It-Tlieta,  2 ta’ Lulju | Wara l-kolazzjon nibdew il-mawra taghna f’Lourdes bi zjara fil-Grotta ta’ Massabielle, fejn il-Madonna dehret lil Santa Bernadette Soubirous. Niccelebraw l-Ewkaristija f’wahda mid-diversi knejjes/kappelli li jinsabu vicin il-Grotta. Ma’ tmiem il-Quddiesa, l-grupp jiehu ritratt ta’ tifkira quddiem il-Baziliki. Inkomplu billi nzuru t-tliet Baziliki u wara naghmlu l-mixja tal-Via Sagra fuq l-gholja de l’Espeluges.  Pranzu u wara optional excursion fil-Pyrenees National Park, li huwa riserva naturali protetta u hemmhekk inżuru Pont d’Espagne. Din hija eskursjoni mill-isbaħ fuq il-muntanji bl-opportunità li nitgħaxxqu b’xenarju sabiħ u kaskati meraviljużi. Cena fil-lukanda u wara min ikun irid jista’ jmur jara l-ispettaklu muzikali “Bernadette de Lourdes – Why Me?” (dhul extra), mtellgha minn producers ta’ fama mondjali.

 

L-Erbgha, 3 ta’ Lulju | Kolazzjon u wara fid-9.30am niehdu sehem fil-Quddiesa Internazzjonali li ssir fil-Bazilika l-Kbira ta’ taht l-art iddedikata lil San Piju X. Esperjenza unika u xeni mpressjonanti ta’ devozzjoni. Wara din ic-celebrazzjoni mmorru naraw DVD dwar il-Messagg ta’ Lourdes. Pranzu u wara optional excursion ghal Gavarnie. Eskurzjoni verament sabiha li matulha naraw hafna veduti meraviljuzi. Gavarnie huwa rahal qalb il-muntanji, 1357 metru ’l fuq mill-bahar. Naghmlu waqfa fuq Pont du Napoleon u ngawdu veduta mill-aqwa u anke wiehed jista’ jixtri xi tifkira tal-post. Hekk kif naslu Gavarnie nistghu naghmlu mixja qalb xenarju mill-isbah jew min irid jista’ anke jiehu rikba fuq xi ziemel.   Cena fil-lukanda u wara fid-9.00pm niehdu sehem bhala grupp, fil-Purcissjoni Aux Flambeaux li tibda mill-Grotta u tintemm fil-pjazza ta’ quddiem il-Bazilika tar-Ruzarju. F’din il-purcissjoni l-pellegrini jimxu wara l-istatwa tal-Madonna b’xemgha mixghula f’idejhom u jinghad ir-ruzarju.

 

Il-Hamis, 4 ta’ Lulju | Kolazzjon u wara optional excursion ta’ jum ghal Artouste u El Portalet (packed lunch). Dawra verament sabiha bil-coach fuq il-muntanji Pyrenees. Din il-harga tilhaq l-aqwa taghha meta naslu Artousrte u permezz ta’ telecabine nitilghu gholi ta’ 1920 metru minn fejn nirkbu petit train li permezz taghha nduru qalb il-muntanji li jifirdu Franza u Spanja (telecabine u petit train hlas extra) Wara nofsinhar immorru El Portalet, rahal zghir fi Spanja fejn wiehed jista’ jaghmel ix-xiri tieghu qabel nirritornaw l-lukanda. Wara c-cena jkollna c-celebrazzjoni tal-quddiesa.

 

Il-Gimgha, 5 ta’ Lulju | Kolazzjon kmieni biex imbaghad immorru fil-banjijiet li qeghdin vicin il-Grotta u hemm naghmlu t-talb taghna. L-ilma tal-banjijiet jitwassal minn nixxiegha li qeghda fil-Grotta, proprju halli titwetttaq l-istedina tal-Madonna biex wiehed jinzel fl-ilma, jirrikoncilja u jitlob ghall-intenzjonijiet tieghu. Inkomplu bil-programm billi niehdu sehem fic-celebrazzjoni tal-Quddiesa. Pranzu u wara hin liberu, sakemm isir il-hin li nitilqghu mill-Lukanda ghall-ajruport. (Hrug mill-kmamar fl-12:30pm).  It-titjira titlaq minn Lourdes fid-9.00pm tasal Malta fil-11.15pm.

 

Prezz Kull Persuna                     

Kbar fi Triple                          €577

Kbar fi Twin                            €587

Kbar f’Single                           €677

Tfal (2 sa 5 snin) ma’ zewg adulti                   €455

Tfal (6 sa 10 snin) ma’ zewg adulti     €485

 

Nota: Is-City tax ta’ Lourdes (€1.50 kull lejl kull persuna) mhux inkluża fil-prezz. Din it-taxxa titħallas direttament fil-Lukanda.

 

PREZZ JINKLUDI

Titjiriet diretti mal-Airmalta: Malta/Lourdes/Malta

Trasferimenti: ajruport/lukanda/ajruport

Akkomodazzjoni fil-Lukanda Lys de Marie (3 star superior) jew simili

Kmamar kollha bis-servizzi privati

Full Board (kolazzjon/pranzu/ċena)

Servizz ta’ Tour Leader

Servizz ta’ Direttur Spiritwali

It-taxxi tal-ajruporti u s-service charge

Insolvency Fund

 

Mhux inkluza fil-package

Donazzjoni lis-Santwarju        €2 (kull persuna, kuljum)

 

Jista’ jkun hemm tibdil fil-hlas..

 

Eskurzjonijiet  (Tfal ihallsu nofs prezz)

Pont d’Espagna                                                         €28

Gavarnie                                                                     €28

Artouste / El Portalet                                               €33

(telecabine / petit train extra)                              €25 ( għadd mhix konfermata)

ASSIGURAZZJONI (5 ijiem)                Atlas Insurance                                                                                                                                                    Standard Cover – Tinkludi l-Excess Waiver

Tfal sa’ 15 il-sena        €15

Adulti 16-69 sena       €23

Adulti 70-75 sena      €40

Adulti 76-80 sena     €45 (Budget Cover biss)