Isimgħu Lilu!

Isimgħu Lilu!

Għeżież ħbieb,

“Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi… isimgħu lilu.” (Mt:17:6) Dan hu l-kliem li se nisimgħu meta jiġi moqri l-Vanġelu li jfakkar it-Trasfigurazzjoni tal-Mulej jew kif nafuha aħjar, is-Salvatur, nhar is-6 ta’ Awwissu. Minn dan nixtieq nieħu biss il-vers li fih Alla l-Missier isemma’ leħnu waqt li Ġesù jidher kollu dija fuq il-Muntarnja Tabor. “Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi… isimgħu lilu.” (Mt:17:6)

Nixtieq nieħdu biss il-kliem ‘Isimgħu lilu’, għax fil-kelma smigħ għandek l-imġiba veru tal-bniedem ta’ Alla. L-Iskrittura tispjegalna li għal kuntrarju ta’ dak li kienu jemmnu l-pagani, speċjalment il-filosfi Griegi; li biex tifhem kollox trid tara, għal-Lhud trid tisma’ biex ikollok il-verità sħiħa.

Fis-smigħ inti qed tiftaħ qalbek verament għal Alla. Għax il-fidi jiġi mis-smigħ u dan hu x-xogħol aħħari ta’ Radju Marija. Permezz tas-smigħ ta’ dan ir-Radju, iktar se nikbru fl-għarfien tat-tagħlim ta’ Alla, insiru iktar midħla tal-verità waħdanija ta’ Kristu mhux għax nisimgħu b’attenzjoni biss, imma għax nisimgħu bil-qalb miftuħa. Is-smigħ se jkompli jgħinna biex nobdu wkoll ir-rieda ta’ Alla għax fil-verità tagħmel sens u hi ta’ ġid għalina.

Permezz tas-smigħ ta’ Radju Marija, għadna għajnuna oħra biex nisimgħu lil Ġesù Kristu li hu l-aħħar kelma ta’ Alla l-Missier għal bnedmin kollha u din hi l-istedina tiegħu: “Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi… isimgħu lilu.” (Mt:17:6)

Mela f’dan l-ispirtu, komplu isimgħu Radju Marija u bħal Verġni Mbierka, kollox isimgħu u żommu f’qalbkom għax “…hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jħarsuha!” (Lq11;28)

Ħallu lil Radju Marija jkun parti mit-talb tagħkom biex dejjem ifakkarkom fil-Mulej tagħna għax Hu jisma’ lil dawk li għandhom qalbhom miftuħa għalih, jisma’ lil dawk li jgħixu fl-umiltà għax qegħdin fl-iskola tal-mara umli ta’ Nazzaret li tagħha hu dan ir-Radju!

Dejjem tagħkom f’Ġesu’ u Marija

 

Fr Antoine Borg

Direttur Radju Marija

Share

Comments

  1. I live in Brazil. I am listening Rádio Maria from Malta every day almost the whole day. I ask you your special prayers for Brazil to Free Brazil from comunist ideology . I ask you to consacrate Brazil to our Lady Mary to defeat all the satanic intentions and to Free all our people fron evil and devil. God bless you for ever. Thanks. For the sake of Jesus sorowful Passion, have mercy on us and on the whole World and Brazil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.