Il-Vanġelu tal-Ġurnata (Il-Ġimgħa)

Il-Vanġelu tal-Ġurnata (Il-Ġimgħa)
Share

Comments

  1. Proset tassew ta’ dan l-ispjega hekk tajba tal-Vangelu u ta’ dan il-website. Ommna Marija itlob ghalina wkoll specjalment ghal Radju Maria. Amen.

  2. Proset ta kill omelija li tofrulna kuljum fuq din l web site mbirka Minn gesu…grazzi u l mulej izomm idejh fuqkom kollha go din l web site ,fkull minuta u sekonda tal gurnata ….kuljum. Grazzi mill qalb.

  3. prosit jiena nighx barra min malta sib din is-site hu inhossini vera ferhana in-nohossni qrib il mulej hafna grazzi ta dan il programm hu programmi ta talb kul fil-ghaxija dejjem niprova nisma radju marija grazzij min qalbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.