Rużarju tad-Duluri

Rużarju tad-Duluri
Share

Comments

  1. Ruth Farrugia : March 9, 2016 at 3:05 pm

    Meta kont zghira d-daddy kien jghid wara r-ruzarju l-kurunella tal-Karmnu kif ukoll bhal dan iz-zmien hames jew seba’ posti tad-duluri. Il-kliem tad-duluri kien qiesu poezija li kien kwazi jgalek tibki daqs kemm kien sabih. Jidispjaccini li qatt ma tghallimtu. Li niftakar ftit minn ta l-ahhar li jghid “Ejja morru wara Marija, ejja morru wara Gesu, naraw lil-binha fejn difnuh” Jekk ghandkom dawn il-kompletazzjonijiet nixtieq nircevijhom/nixtrihom.

    Grazzi,

    Ruth

  2. Omm hanina omm id-Duluri imbikkija minajr ma tuwri, taghra lil bina mislub biex taghrana minajr dnub. Ave Maria u glorja. Tirripeti ghal 7 darbiet.Din it-talba konna najduwa wara ir-Ruzarju ma xi talb ihor. Kemm konna najdu talb sabieh meta konna tfal. Sorry for my spelling mistakes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.