Rużarju tat-Tbatija

Rużarju tat-Tbatija
Share

Comments

  1. nirringrazzjakhom, ghax issa nista nitlob ir-Ruzarju xhin irrid

  2. Mary Nancy Caruana : June 6, 2017 at 2:34 pm

    Grazzi min qalbi Radju Marija ta’ Ruzarju Mqaddes:Min Sydney l-Australia inselmilkom u niringrazzjakom u nzommkom fit talb dejjem bhal ma intom izommuni fit talb takhom:L-Paci tal-Mulej jinzel fuqhom u fuq li qed taghmlu ghax dan huwa aqwa Gid ghar-ruh taghna Amen:MaryNancy:

  3. Itlolbu ghalija ghax ninsab bezana hafna jiena ma niflahx u ghada ha nerga ncempel sick xoghol nitlobkom itolbu ghalija halli kollox imur sew u jibatu tabib hamis stess

  4. Leonard Vella : March 12, 2019 at 4:21 pm

    Grazzi mil qieh ta qalbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.