Merħba fil-websajt aġġornat ta’ Radju Marija!

Merħba fil-websajt ta’ Radju Marija. Websajt ġdida u aġġornata fejn intom is-semmiegħa tistgħu ssibu tagħrif interessanti, kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, jekk għandkom għal qalbkom lil dan l-istazzjon. Fil-websajt se ssibu l-iskeda aġġornata tal-programmi mxandra, is-sezzjoni ON DEMAND mimlija programmi attwali u oħrajn mill-arkivji li tistgħu terġgħu tisimgħu kif u meta tridu, aħbarijiet minn Radju Marija, ritratti u tagħrif dwar attivitajiet tar-Radju kif ukoll tagħrif importanti dwar kif tistgħu tgħinu lil Radju Marija. Inħallu f’idejkom biex tidħlu fis-sit u taraw x’hemm lest għalikom! Viva Ġesù, Viva Marija, Viva Radju Marija!

Share This On