Tberik ta’ statwi ta’ San Ġużepp, San Mikiel Arkanġlu u lil Ġesu Msallab fil-Kappella tar-Radju

Quddiesa ċċelebrata minn Mons Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja tal-Ursolini r-Rabat u wara żjara fl-istudjos ta’ Radju Marija fejn bierek l-istatwa ta’ San Ġużepp, San Mikiel Arkanġlu u lil Ġesu Msallab fil-Kappella tar-Radju.

 

Share This On