Il-Bibbja

T-Testment il-Qadim


T-Testment il-Ġdid


Ġenesi


Eżodu


Levitiku


Numri


Dewterenomju


Ġozwe’


Mħallfin


Mħallfin


Samwel I


Samwel II


Slaten I


Slaten II


Kronaki I


Kronaki II


Esdra


Neħemija


Tobija


Ġuditta


Ester


Makkabin I


Makkabin II


Ġob


Salmi


Proverbji


Koħelet


Għanjiet


Għerf


Bin Sirak


Isaija


Ġeremija


Lamentazzjonijiet


Baruk


Eżekjel


Danjel


Ħosea


Ġoel


Għamos, Ġona, Mikea u Nahum


Ħabbakuk


Sofonija, Ħaggaj, Żakkarija u Malakija


Evanġelju skont San Mattew


Evanġelju skont San Mark


Evanġelju skont San Luqa


Evanġelju skont San Ġwann


Atti ta’ l-Appostli


Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani


L-ewwel ittra ta’ San Pawl lill-Korintin


It-tieni ittra ta’ San Pawl lill-Korintin


Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin


Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin


Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin


Ittra ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin


L-ewwel u t-tieni ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin


L-ewwel u t-tieni ittra ta’ San Pawl lil Timotju, lil Titu u lil Filemon


Ittra ta’ San Pawl lil-Lhud


Ittra ta’ Ġakbu


L-ewwel ittra ta’ Pietru


It-tieni ittra ta’ Pietru


L-ewwel, it-tieni u t-tielet ittra ta’ Ġwanni u Ittra ta’ Ġuda


Apokalissi


Share This On