Author: WebAdmin

L-esperjenza tal-Familja Grima

Wara li ta l-esperjenza tal-familja tiegħu waqt il-programm Ħadd Kumpanija ma’ Dr Andrew Baldacchino, qed inwasslulkom il-ħsibijiet ta’ Kenneth Grima dwar l-inċident li sofra ibnu Matteo u l-mixja li għamlu f’dawn il-ġimgħat sal-fejqan li jista’ jissejjaħ miraklu tassew. MIRAKLU ĦAJ Kien il-Ħamis 23 t’April. Konna lkoll id-dar. Konna għadna kif kilna. Kien għad fadal biss […]

Aqra iktar

Il-familji jitolbu r-rużarju flimkien f’Radju Marija

Radju Marija permezz ta’ Fr Antoine qed iħeġġeġ lill-familji biex jiġu Radju Marija u flimkien jitolbu t-talba tar-Rużarju Mqaddes. Il-Familja Curmi Cassar laqgħet din l-istedina u flimkien ma’ wliedhom irrekordjaw ir-Rużarju fl-istudjos tagħna. Inkomplu nħeġġu aktar familji biex jagħmlu kuntatt ma’ Radju Marija u jiġu huma wkoll Radju Marija biex flimkien jgħixu din l-esperjenza sabiħa […]

Aqra iktar

Frar – Il-Knisja tat-Twelid ta’ Marija, ir-Rabat

Niskopru l-kalendarju ta’ Radju Marija għall-2021 Bħal kull sena Radju Marija ppubblika l-kalendarju tiegħu u għall-2021 kull xahar huwa mżejjen b’ritratt sabiħ ta’ 12-il kappella mill-ħafna li għandna fl-ibliet u fl-irħula tagħna. Din l-informazzjoni tassew interessanti nġabret mis-Sur Louis Fenech. Frar – Il-Knisja tat-Twelid ta’ Marija, ir-Rabat Il-Knisja tat-Twelid ta’ Marija hija waħda minn aktar […]

Aqra iktar

Radju Marija jkompli jsaħħaħ is-sistema tan-netwerk fl-istudjos

F’dawn l-aħħar jiem kompla jsir xogħol biex jissaħħu s-sistemi tan-netwerk fl-istudjos ta’ Radju Marija Malta. L-apparat modern li għandna fl-istudjos jitlob li jkun hemm sistema ta’ cables tan-netwerk terminati bl-aktar mod professjonali. Dan ix-xoghol sar minn kumpanija privata lokali, bl-għajnuna tad-dipartiment tekniku tal-istazzjon. Hekk komplejna nimmodernizzaw l-istudjos u s-sistemi ta’ Radju Marija biex dejjem inwasslu […]

Aqra iktar

Niskopru l-Kalendarju ta’ Radju Marija għall-2021

Bħal kull sena Radju Marija ppubblika l-kalendarju tiegħu u għall-2021 kull xahar huwa mżejjen b’ritratt sabiħ ta’ 12-il kappella mill-ħafna li għandna mxerrdin fl-ibliet u fl-irħula tagħna. Din l-informazzjoni tassew interessanti nġabret mis-Sur Louis Fenech. Jannar – Il-Kappella tal-Madonna tal-Providenza, is-Siġġiewi Il-Kappella tal-Madonna tal-Providenza hija waħda mill-knejjes żgħar li jinsabu fir-raħal tas-Siġġiewi li hu antik […]

Aqra iktar

11 ta’ Diċembru – Jum ta’ Sawm

Il-Familja Dinjija ta’ Radju Marija għal darb’oħra qed tistedinna ngħixu nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Diċembru bħala jum ta’ grazzji speċjali! Aħna mħeġġin biex nhar il-Ġimgħa nosservaw jum ta’ sawm b’ħobż u ilma jew sawm ieħor. Barra minn hekk xieraq li ngħixu dan il-jum b’mod sħiħ bi tjubija, ħniena u maħfra. Imħeġġin ukoll inqaddsu dan il-jum […]

Aqra iktar

L-abort qatt ma jista’ jsolvi problema.

Xhieda li mara Maltija tat lil Fr Antoine Borg. Ħajja mimlija konfużjoni u gideb. Meta saret taf li kienet tqila, ħassitha pparalizzata bil-biża’ u l-ansjetà, f’paniku u ma setgħetx tirraġuna sew. “Ħabiba” ħaditha Londra biex tagħmel abort. Snin wara indunat li reġgħet kienet qed tistenna tarbija mhux ippjanata u għal darb’oħra siefret biex toqtol lit-tarbija […]

Aqra iktar